Få mere ud af det I har

Vi finder en løsning som passer til jeres organisation • GRATIS TEST
 • __________

 • Kom i gang ved at prøve platformen Lacuro gratis!
  Giver adgang til gratis test for 3 personer
  inkl. rapport


 • AD HOC
 • __________

 • Pris pr. måling: DKK 21.500
  Fee pr. respondent pr. måling: DKK 100
  (fra +100 respondenter: DKK 50)
  Begrænset adgang til Lacuro værktøjer
FAVORIT


 • FAST AFTALE
 • __________

 • Ved at indgå en fast aftale over minimum 12 måneder, opnås betydelige rabatter fra måling nr. 2 og fremefter, samt fri adgang til Lacuro værktøjer.

mere

 •    Gratis testmåling
  Du har mulighed for gratis at afprøve funktionaliteten i potentialemålingen; før end du beslutter dig for hele pakken. og du kan invitere en eller to af dine kollegaer til at deltage sammen med dig. Du udfylder spørgeskemaer online, og modtager efterfølgende din egen analyserapport.
 •    Fuld Potentialemåling®
  Når du har besluttet dig til at anvende Lacuro, kan du igangsætte Potentialemålingen. Du fastsætter selv en projektplan, så den opfylder dine tidsmæssige forventninger. Der er ingen øvre grænse for antallet af deltagere; men af hensyn til anonymiseringen skal der i hver måling medvirke mindst 5 deltagere.
 •    Analyse i rapportform
  Når spørgeskemaerne er udfyldt, udarbejdes en fyldig analyserapport; som udover en grundig vejledning indeholder en detaljeret gennemgang af jeres resultater – både i ord og i grafik. Endvidere anviser analysen nogle klare anbefalinger til indsatsområder.
 •    Powerpoint præsentation
  Sammen med analyserapporten modtager du en powerpoint-præsentation af jeres resultater. Præsentation kan umiddelbart anvendes ved tilbagemeldingen af analyseresultatet til deltagerne.
 •    Ubegrænset adgang til værktøjer
  Når du har indgået aftale om brug af Lacuro, vil I få adgang til alle værktøjer, som er knyttet til portalen. I vil således over en 6 måneders periode have ubegrænset adgang til værktøjerne. Der vil endvidere løbende blive udviklet og tilføjet nye værktøjet.
 •    Tilkøb af udvidede målinger
  Som fast kunde har du mulighed for at købe udvidede målinger til særpris. Det kan være målinger, som skaber benchmark mellem afdelinger og teams. Eller det kan være målinger opgjort på personalegrupper og kompetencer.
 •    Konsulentstøtte ved opstart
  Første gang I skal bruge Lacuro får du uden beregning støtte og vejledning, så I kommer godt i gang. Støtten vil være rettet mod både før og efter målingen.
 •    Tilkøb af ekstra konsulentstøtte
  Som fast kunde har du mulighed for at få en skræddersyet konsulentstøtte. Det kan være til uddybende fortolkning af analysen eller til kommunikation af jeres resultat. Det kan også være konsulentstøtte til igangsætning og facilitering af anbefalede indsatser.
 •    Hotline Support
  Da den fulde effekt af Lacuro opnås via en vedvarende brug af Potentialemålingen og af værktøjer, har du som fast kunde mulighed for en løbende support. Det aftales ved opstarten, hvilken support, som du har behov for.
 •    Brugerforum
  Du eller dine superbrugere har mulighed for at udveksle erfaringer med andre brugere via vores lukkede udviklingsforum. Ligeledes tilbydes deltagelse i erfa-møder og uddannelsesforløb.

 • GRATIS TEST


 • FAST AFTALE
  Minimum 5 målinger indenfor 6 måneder.

 • AD HOC

 • *
  3 måneder
 • *
  Kan tilkøbes

Hvis I er mere end 1000 ansatte, kontakt os for en tilpasset løsning

snart-testmåling-knap

Kontakt

+45 25 72 03 50

CVR: 38555308

Øst:

Agern Allé 24,

2970 Hørsholm

Vest:

Ydingvej 44

8752 Østbirk

Danmark

Vil du læse vores nyeste blogs?

Få løbende inspiration og værktøjer til produktionsforøgelse.

lacuro_logo-1