Vilkår & Betingelser

SERVICEVILKÅR OVERSIGT

Denne hjemmeside drives af Lacuro. I hele webstedet refererer udtrykkene “vi”, “os” og “vores” til Lacuro. Lacuro tilbyder denne hjemmeside, herunder alle oplysninger, værktøjer og ydelser, der er tilgængelige via denne hjemmeside til dig som bruger, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og bekendtgørelser, som angives her.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, tiltræder du i vores “Service” og accepterer at være bundet af følgende Servicevilkår og betingelser, herunder de yderligere vilkår, betingelser og politikker der refereres til og/eller er tilgængelige via et hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder uden begrænsning brugere som browsere, leverandører, kunder, handlende og/eller bidragsydere med indhold.

Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt før tilgang eller brug af vores hjemmeside. Ved at tilgå eller bruge nogen del af webstedet, accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke kan acceptere alle vilkår og betingelser i denne aftale, så kan du ikke få adgang til hjemmesiden eller bruge nogen ydelser. Hvis disse Servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse og kun disse Servicevilkår.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføres denne hjemmeside, skal også være omfattet af disse Servicevilkår. Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter oplægning af eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 1 – ONLINE STORE VILKÅR

Ved at acceptere disse Servicevilkår, erklærer du, at du er myndig i følge reglerne i dit bopælsland, eller at du er myndighed ifølge reglerne i dit bopælsland, og du har givet os dit samtykke til, at enhver af dine mindreårige pårørende må bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, ej heller må du i forbindelse med brugen af vores ydelser, overtræde lovgivningen i det land du har bopæl i eller opholder dig i (herunder men ikke begrænset til ophavsret).

Du må ikke overføre nogen form for ”orme” eller virus eller enhver anden kode af destruktiv karakter.

Et brud eller overtrædelse af nogen af disse vilkår vil resultere i en øjeblikkelig ophævelse af dine ydelser.

AFSNIT 2 – ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver, af enhver grund og til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger), kan overføres ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav i tilslutning netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførslen via netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af vore ydelser, brugen af ydelser eller adgang til ydelserne eller enhver kontakt på hjemmesiden, hvorigennem tjenesteydelsen udføres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

Overskrifterne, der anvendes i denne aftale, er medtaget af overskuelighedshensyn, og kan ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 – NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG RETTIDIGHED

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette site ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside er ment som generel information og bør ikke påberåbes eller anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere præcise, mere komplette eller flere opdaterede informationskilder. Enhver reference til og benyttelse af materialet på dette site sker på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er i sagens natur ikke aktuelle, og leveres alene som en serviceoplysning. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere alle oplysninger på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside.

AFSNIT 4 – ÆNDRINGER TIL SERVICE OG PRISER

Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller ophøre med vore ydelser (eller en del eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af vore ydelser.

AFSNIT 5 – VARER ELLER TJENESTEYDELSER

Visse produkter eller ydelser kan udelukkende være til rådighed online via hjemmesiden. Disse produkter eller ydelser kan have begrænset omfang og kan alene tilbagesendes eller byttes i henhold til vores Returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter on line så præcist som muligt. Vi kan imidlertid ikke garantere, at din computerskærms visning af enhver farve vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller ydelser til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til

sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse de mængder af produkter eller ydelser, vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller et produkts prissætning kan ændres når som helst uden varsel, alene ud fra vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at fjerne ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en service fremsat på dette websted er ugyldigt, hvis det er lovstridigt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af de produkter, ydelser, information eller andet materiale, købt eller hentet af dig, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i ydelser vil blive rettet.

AFSNIT 6 – NØJAGTIGE FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, der afgives hos os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere mængder købt per person, per husstand eller pr ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer af eller fra samme kundekonto, det samme kreditkort, og/eller ordrer, der bruger den samme fakturering og/eller leveringsadresse. I tilfælde af, at vi laver en ændring eller annuller en ordre, kan vi forsøge at underrette dig via e-mail og/eller faktureringsadresse / telefonnummer oplyst, da ordren blev udstedt. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller afvise ordrer, som efter vores egen afgørelse, opfattes som placeret af forhandlere, herunder videresalg, eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og præcise køb- og kontooplysninger for alle køb foretaget via vores hjemmeside. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan fuldføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

AFSNIT 7 – EKSTRA VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til tredjeparts værktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol med eller mulighed for input til.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer “som de er” og “som de er tilgængelige” uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden godkendelse. Vi har intet ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts værktøjer.

Enhver brug af disse valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet er helt på egen risiko og diskretion, og du bør sikre, at du er bekendt med og kan godkende de vilkår, som værktøjet er undergivet af den relevante tredjeparts udbyder(e).

Vi kan også i fremtiden, tilbyde nye ydelser og/eller funktioner via hjemmesiden (herunder, frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller ydelser, skal også være underlagt nærværende Servicevilkår.

AFSNIT 8 – TREDJEPARTERS LINKS

Visse indhold, produkter og ydelser tilgængelige via vores service kan inkludere materiale fra tredjeparter.

Tredjeparts links på dette websted kan henvise dig til tredjeparts websteder, der ikke er tilknyttet os.

Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering af indholdet eller nøjagtigheden heraf, og vi garanterer ikke, og vil ikke have noget ansvar for tredjemands materiale eller hjemmesider, eller til andre materialer, produkter eller ydelser fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenesteydelser, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med eventuelle tredjeparts websteder. Læs venligst omhyggeligt tredjeparts Vilkår og praksis og sørg for at forstå dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål til tredjepartsprodukter skal rettes direkte til den tredjepart.

AFSNIT 9 – BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du på vores anmodning, sender bestemte indlæg (f.eks konkurrencebidrag) eller du – uden en anmodning fra os – sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, såvel online, via e-mail, med post, eller på anden måde (kollektivt, i form af kommentarer), accepterer du, at vi til enhver tid, uden begrænsninger, kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde i ethvert medium bruge eventuelle kommentarer, som du har sendt til os. Vi er og skal ikke være forpligtet til på nogen måde at (1) bevare bemærkningerne fortroligt; (2) at betale erstatning for eventuelle kommentarer; eller (3) at reagere på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpligtet til at, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn beslutter er ulovlige, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografiske, uanstændige eller på anden måde stødende eller overtræder nogen parts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke må krænke nogen ret tilhørende enhver tredjepart, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred eller andre personlige rettigheder eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af vores ydelser eller enhver tilknyttet website. Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjepart med hensyn til oprindelsen af alle kommentarer. Du alene er ansvarlig for eventuelle kommentarer, du foretager, og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer indsendt af dig eller tredjepart.

AFSNIT 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem hjemmesiden er underlagt vores Privatlivspolitik. Se derfor denne.

Vi forbeholder os ret til at anvende alle indkommende data fra din virksomhed i anonymiseret form til videre udvikling af vores værktøjer, som for eksempel benchmark analyser.

AFSNIT 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Indimellem kan der være information på vores hjemmeside eller i vore ydelser, der indeholder

typografiske fejl, unøjagtigheder eller undladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produkters forsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid uden forudgående varsel, at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i vore ydelser eller på relaterede hjemmesider er unøjagtige (også efter du har sendt din bestilling).

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i vore ydelser eller på enhver relateret hjemmeside, herunder – uden begrænsning – prisoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov. Ingen angivet opdatering eller opdateret dato anvendt i vore ydelser eller på enhver relateret hjemmeside, bør tages som udtryk for, at alle oplysninger i vore ydelser eller på alle relaterede hjemmesider er blevet ændret eller opdateret.

PUNKT 12 – FORBUDT ANVENDELSE

Ud over andre forbud, som angivet i disse Servicevilkår, er det forbudt at bruge hjemmesiden eller dens indhold: (a) til ulovlige formål; (B) at hverve andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (C) at overtræde alle internationale, føderale, provinsielle eller statslige forskrifter, regler, love, eller lokale forordninger; (D) at krænke eller overtræde vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (E) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, underkende eller diskriminere på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse, eller handicap; (F) at fremlægge urigtige eller vildledende oplysninger; (G) for at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan anvendes på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af vore ydelser eller på tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider, eller internettet; (H) at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; (I) til spam, phish, pharm, foregive andet forehavende, spider, crawl, eller kopiere data; (J) for enhver obskønt eller umoralsk formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i vore ydelser eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider, eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af vore ydelser eller enhver tilknyttet hjemmeside for at krænke nogen af de forbudte anvendelser.

PUNKT 13 – ANSVARSFRASKRIVELSE / ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi garanterer ikke, står ikke inde for eller tager ansvaret for, at din brug af vores service vil være uden afbrydelser, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af vore ydelser vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi til enhver tid eller fra tid til anden kan fjerne ydelser på ubestemt tid, uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge, vore ydelser er på eget ansvar. Vore ydelser og alle produkter og ydelser leveret til dig gennem vor service (med mindre andet udtrykkeligt fremgår) leveres ‘som de er “og ” i den form, det er tilgængeligt” til din brug, uden nogen form for indeståelse, ansvar, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder alle former for stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke- krænkelse.

Vi påtager os intet ansvar for virkninger af skadelige programmer, der kan overføres via brugen af hjemmesiden eller af materialer, der kan downloades fra hjemmesiden.

I intet tilfælde vil Lacuro, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteydere eller licensgivere være ansvarlige for eventuelle skader, tab, krav, eller nogen form for direkte, indirekte eller tilfældig følgeskade af enhver art – også økonomisk, herunder – uden begrænsning – tab af fortjeneste, tabte indtægter, mistede besparelser, tab af data, omkostninger til erstatningsvarer eller lignende skader, uanset om et evt. ansvar baseres på aftale, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, som følge af din brug af nogen af vore ydelser eller nogen produkter indkøbt via vore ydelser, eller for alle andre fordringer relateret på nogen måde til din brug af vore ydelser eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet eller tab eller skade af nogen art opstået som følge af brug af vore ydelser eller indhold (eller produkt) der er lagt op, overført, eller på anden måde gjort tilgængelig via vore ydelser, selvom se pågældende ydelser eller produkters mulig anvendelse er anført. Hvis det relevante land eller stat ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, skal vores ansvar begrænses til det maksimale omfang i henhold til den relevante lov.

AFSNIT 14 – SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Lacuro og vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, skadesløs for ethvert krav, herunder en rimelig advokatsalærer, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din misligholdelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af nogen lov eller rettigheder for en tredjepart.

PUNKT 15 – VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse Servicevilkår fastslåes at være ulovlige, ugyldige eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse alligevel kunne håndhæves i videst muligt omfang efter gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse Vilkår for vore ydelser, og dermed ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.

PUNKT 16 – OPSIGELSE

De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen skal fortsat være gældende på alle punkter uanset opsigelsen.

Disse Servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan opsige disse Servicevilkår til enhver tid ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores ydelser, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside.

Hvis vi afgør, at du har overtrådt vore vilkår, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde et vilkår eller bestemmelse i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle udeståender op til og med slutdatoen;

ligesom vi i konsekvens hermed kan nægte dig adgang til vores Services (eller dele heraf).

AFSNIT 17 – HELE AFTALEN

Undladelse fra vores side af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser.

Disse Servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler oplagt af os på dette websted eller i forbindelse med vore ydelser udgør det samlede aftaleforhold mellem dig og os og regulerer din brug af vore ydelser, erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag , hvad enten disse er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af Servicevilkår).

Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse servicevilkår skal fortolkes til fordel for koncipisten.

AFSNIT 18 – GÆLDENDE LOV

Disse Servicevilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvorved vi giver dig Serviceydelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

AFSNIT 19 – ÆNDRINGER af SERVICEVILKÅRENE

Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller ydelser efter oplægning af eventuelle ændringer i disse Servicevilkår er at betragte som en accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 – KONTAKT INFORMATION

Spørgsmål om Servicevilkår skal sendes til os på info@lacuro.com. Tak fordi du læste vores servicevilkår.

PRIVATLIVSPOLITIK / FORTROLIGHEDSERKLÆRING

AFSNIT 1 – HVAD VI GØR MED DINE OPLYSNINGER?

Når du køber noget fra Lacuro i forbindelse med en køb – salgsproces, indsamler vi de personlige oplysninger, du giver os, såsom dit navn, adresse og e-mail-adresse.

Når du benytter vores hjemmeside, modtager vi også automatisk din computers Internet Protocol (IP) adresse for at give os oplysninger, som hjælper os med at lære om din browser og operativsystem.

E-mail marketing (hvis relevant): Med din tilladelse kan vi sende dig e-mails om vores hjemmeside, nye produkter og andre opdateringer.

AFSNIT 2 – SAMTYKKE

Hvordan får vi dit samtykke?

Når du giver os personlige oplysninger for at gennemføre en transaktion, kontrolle dit kreditkort, placere en ordre, sørge for en levering eller returnere et køb, vil det samtidig betyde, at du samtykker i vores indsamling disse og at vi kan bruge dem til de anførte formål.

Hvis vi beder om dine personlige oplysninger af en sekundær årsag, så som markedsføring, vil vi enten bede dig direkte om dit udtrykkelige samtykke, eller give dig en mulighed for at sige nej.

Hvordan kan du trække dit samtykke tilbage?

Hvis du skifter mening, kan du trække dit samtykke til, at vi kan kontakte dig, fortsætte dataindsamling, anvende eller videregive dine oplysninger når som helst, ved at kontakte os på info@lacuro.com eller skrive til os på adressen:

Lacuro
Forskerparken Scion DTU Agern Allë 24
2970 Hørsholm DK

AFSNIT 3 – OPLYSNINGSPLIGT

Vi kan videregive dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtet ved lov til at gøre det, eller hvis du overtræder vores servicevilkår.

AFSNIT 4 – VOXMETER

Vores hjemmeside er hostet på Voxmeter. De giver os den online e-handel platform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig.

Dine data er gemt via Voxmeters datalagring, databaser og den generelle Voxmeter aplikation eller midlertidigt på en ekstern cloud-tjeneste mens vi producerer rapporten. Voxmeter gemmer dine data på en sikker server beskyttet af en firewall.

AFSNIT 5 – TREDJEPARTSTJENESTER

Generelt vil de tredjeparts udbydere, der bruges af os, kun indsamle, bruge og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at give dem mulighed for at udføre de tjenester, de leverer til os.

Men visse tredjeparts tjenesteudbydere, såsom betalingsgateways og andre betalingstransaktions processorer, har deres egen Privatlivspolitik i relation til de oplysninger, vi er forpligtet til at give dem til dine købs-relaterede transaktioner.

For disse udbydere, anbefaler vi, at du læser deres fortrolighedspolitik, så du kan forstå den måde, hvorpå dine personlige oplysninger vil blive håndteret af disse udbydere.

Husk især, at visse udbydere kan være placeret i eller har faciliteter, der er placeret i en anden jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at gå videre med en transaktion, der involverer en tredjepart tjenesteudbyder, kan dine oplysninger være underlagt lovgivningen i det land (e), hvor tjenesteyderen eller dens faciliteter er placeret.

Når du forlader vores hjemmeside eller omdirigeres til en tredjeparts websted eller program, er du ikke længere omfattet af disse Privatlivspolitiker eller vores websides Servicevilkår.

Links:

Når du klikker på links på vores hjemmeside, kan de vise dig væk fra vores hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for praksis for andre sites Privatlivpolitikker og opfordrer dig til at læse deres regler herom.

AFSNIT 6 – SIKKERHED

For at beskytte dine personlige oplysninger, tager vi alle rimelige forholdsregler og følger branchens bedste praksis for at sikre, at de ikke uhensigtsmæssigt fortabes, misbruges, skabes adgang til, ændres eller ødelægges.

AFSNIT 7 – COOKIES

Vi bruger cookies, og vi har listet dem her, så du kan vælge, hvis du ønsker at fravælge cookies eller ej:

_session_id, unik token, samling; Giver Lacuro lov til at gemme oplysninger om din session (referrer, landing page, osv).

_Lacuro_visit; ingen data. Vedvarende i 30 minutter fra sidste besøg, Bruges af vores hjemmeside udbyders interne statistik-tracker til at registrere antallet af besøg.

_Lacuro_uniq; ingen data. Udløber midnat (i forhold til den besøgende) den næste dag, og tæller antallet af besøg på hjemmesiden af en enkelt kunde.

vogn, unik token; vedholdende i 2 uger, og gemmer oplysninger om indholdet i indkøbsvognen.

_secure_session_id, unik token, samling

storefront_digest, unikt token; ubestemt. Hvis hjemmesiden har en adgangskode, anvendes denne til at afgøre, om den aktuelle besøgende har adgang.

AFSNIT 8 – LAVALDER

Ved at bruge dette websted, erklærer du, at du er myndig ifølge reglerne i dit bopælsland, eller at du er myndig ifølge reglerne i dit bopælsland, og at du har givet os dit samtykke til, at nogen af dine mindreårige pårørende må bruge dette websted.

AFSNIT 9 – ÆNDRINGER af denne Privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik når som helst, så gennemgå den jævnligt. Ændringer og præciseringer vil træde i kraft umiddelbart efter deres udlægning på hjemmesiden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne politik, vil vi underrette dig her om, at de er blevet opdateret, så du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger det, og under hvilke omstændigheder, hvis nogen, vi bruger og / eller videregive det.

Hvis vores hjemmeside erhverves eller fusioneres med et andet selskab, kan dine oplysninger blive overført til de nye ejere, så vi kan fortsætte med at sælge produkter til dig.

SPØRGSMÅL OG KONTAKT INFORMATION

Hvis du gerne vil opnå adgang til, rette, ændre eller slette de personlige oplysninger, vi har om dig, indgive en klage, eller ønsker du blot mere information, så kontakt vores Privacy Compliance Officer på info@lacuro.com eller ved brev til

Lacuro. Att: PCO Stina Trojlsgaard
Forskerparken Scion DTU, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm DK

VILKÅR for brug af LACUROs POTENTIALEMÅLING og VÆRKTØJER

1.0 Projektbeskrivelse

Processen for brugen er nærmere beskrevet på hjemmesiden under ”Vilkår og Betingelser”, samt i vejledninger udleveret samme med rapporten.
Brugeren forpligter sig til at gennemlæse disse vejledninger og instrukser nøje og efterleve disse.

2.0 Forudsætninger

Det er en forudsætning, at kunden leverer og uploader korrekte data og i den form skabelonen forudsætter samt sørger for, at medarbejderoplysninger, herunder mailadresser, er korrekte, samt at brugerens egne indstillinger så som spamfiltre ect ikke forhindrer mails i at nå frem til medarbejderne.

I betragtning af softwarens kompleksitet, er det ligeledes forudsætning for et godt og brugbart resultat, at brugeren og dennes ansatte benytter og udfylder det til grund liggende materiale grundigt og omhyggeligt. Jo mere nøjagtige besvarelser, jo mere præcist resultat.

3.0 Forsinkelser

Lacuro er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes leveringsforsinkelser fra brugerens besvarelser.

Lacuro er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelser der skyldes force majeure og udefra kommende omstændigheder, som Lacuro ikke er herre over, som f.eks. usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, hærværk, tyveri eller kortslutning.

4.0 Ophavsret og markedsføring

Brugeren får alene ret til den tilbudte brug online i den aftalte periode, og Lacuro bevarer de fulde rettigheder til Lacuros software, værktøjerm.v.

5.0 Tavshedspligt/hemmeligholdelse

Lacuro har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad Lacuro erfarer om brugeren i forbindelse med udførelsen af opgaven; med mindre der er tale om forhold som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

Tavshedspligten er også gældende for tiden efter, at Lacuro ́s aftale med brugeren er ophørt.

Lacuro har dog ret til at omtale opgavens art og til – efter accept fra brugeren – at benytte denne som reference.

6.0 Betaling

Brugen af Potentialemålingen med tilhørende ydelser samt Værktøjer f orudsætter betaling i.h.t. særskilt aftale.

6.1 Abonnementsvilkår:

Løbetid og binding:
Pro-abonnementer løber 1 år ad gangen, og fornys automatisk ved perioden udløb.
Abonnementer er bindende for 1 år ad gangen.

Fakturering:
Der faktureres månedligt for den kommende måned med betalingsfrist på 14 dage, med mindre andet er aftalt. Betalingsvilkår er som vores almindelige betalingsvilkår.

Opsigelse:
Dit abonnement vil blive fornyet automatisk med en ny 1 årig periode ved en periodes udløb, medmindre det opsiges i overensstemmelse med dette afsnit. Abonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1 års periodes udløb. En opsigelse skal ske skriftligt ved fremsendelse af brev eller email
til info@lacuro.com.

7.0 Misligholdelse

Såfremt brugeren misligholder nærværende vilkår, er Lacuro ikke forpligtet i forhold til levering og anvendelighed af Potentialemålingen med tilhørende ydelser samt Værktøjer.
Lacuro kan i så fald afbryde samarbejdet øjeblikkeligt og samtidig inddrage brugerrettighederne.

8.0 Erstatningsansvar
Lacuro ́s eventuelle erstatningsansvar følger danske rets almindelige erstatningsregler.

Tvister, Mediation og lovvalg:
Såfremt nærværende aftale giver anledning til tvister mellem parterne skal disse søges løst i mindelighed.

9.0 Mediationsklausul
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med den omtalte brug, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse. Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

Værneting er aftalt til Københavns Byret.

Kontakt

+45 42 65 90 88

Øst:

Agern Alle 24

2970 Hørsholm

Vest:

Ydingvej 44

8752 Østbirk

Danmark

lacuro_logo-1